X

Nawet w najbiedniejszych krajach świata dzieci chcą chodzić do szkoły.

My fundujemy stypendia na lepszą przyszłość.

play
2020.03.31

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Zobacz nasze rozliczenie


sprawozdanie-finansowe za 2019-zalacznik-6