X

Nawet w najbiedniejszych krajach świata dzieci chcą chodzić do szkoły.

My fundujemy stypendia na lepszą przyszłość.

play
2018.03.13

Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2017


Informacje do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe fundacji obejmuje okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 roku. Zostało opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (DZ.U. Nr 137, poz.1539 z 2001 roku) oraz w oparciu o zasady określone w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, jak również z uwzględnieniem zasad zawartych w art.3 ustawy z dnia 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe fundacji 2017

bilans-rachunek za 2017